Comentarii

6/recent/ticker-posts

Ministerul Apărării vrea să transforme spionajul militar într-un serviciu secret cu personalitate juridică. Direcția de Informații a Armatei va putea înființa firme și va avea dreptul de a face filaje, interceptări și percheziții

România va avea un nou serviciu de informații cu personalitate juridică, pe lângă cele deja existente. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat un proiect de lege care vizează transformarea Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA, spionajul militar) într-un serviciu secret cu personalitate juridică.


 În prezent, serviciul secret al Armatei este o simplă direcție în Ministerul Apărării, fără personalitate juridică și fără posibilitatea de avea buget propriu. Prin proiect, DGIA ar obține o mult mai mare capacitate operațională.

Proiectul prevede că DGIA va rămâne în subordinea ministrului Apărării, dar pe lângă finanțarea de la buget va putea atrage fonduri din ”alte surse legal constituite”, ceea ce înseamnă că va putea înființa societăți comerciale la care să fie acționar, dat fiind că va avea personalitate juridică.

Proiectul de lege prevede că Direcția Generală de Informații a Armatei va putea face filaje, interceptări de comunicații și percheziții cu mandat de la judecător. În actuala lege care guvernează activitatea DGIA (Legea nr. 346/2006) nu apare explicit dreptul instituției de a derula aceste acțiuni, dar se arată că Direcția ”coordonează aplicarea măsurilor contrainformative”.

O altă noutate din proiectul de lege este că Direcția Generală de Informații a Armatei va putea angaja personal civil. Potrivit informațiilor G4Media, această prevedere are ca scop atragerea de personal civil specializat în IT, dat fiind că noua lege prevede responsabilități clare ale DGIA în domeniile securității și apărării cibernetice.

În plus, proiectul prevede că apariția a trei noi posturi de conducere: un prim-adjunct și doi adjuncți ai directorului general.

O altă noutate este și modul de demitere a directorului general al DGIA. Dacă în actuala lege era prevăzut doar faptul că directorul general e numit de ministrul Apărării, proiectul prevede că ministrul Apărării îl numește și îl și demite pe directorul spionajului militar. Ca și în actuala lege, pentru numire e nevoie de avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Proiectul inițiat de MApN instituie protecția acordată personalului DGIA și garanții că angajații acoperiți care au fost deconspirați. Acest aspect este extrem de important pentru colaboratorii DGIA din teatrele de operațiuni, care pot fi astfel extrași și protejați de instituție în cazul deconspirării.

Proiectul de lege arată că parlamentul va avea control asupra activității specifice a Direcției Generale de Informații a Apărării. Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul apărării naționale prezintă rapoarte cu privire la activitatea Direcției Generale de Informații a Apărării.

Care este motivul reorganizării? Ministerul Apărării arată în nota de fundamentare că ”asigură o delimitare clară a atribuțiilor de cele ale Statului Major al Apărării”., Ministerul invocă ”contextul geopolitic turbulent și impredictibil”, dar și ”exigențele partenerilor euro-atlantici”.

Proiectul este asumat de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr (PSD). Tatăl lui Tîlvăr a fost șef al Contrainformațiilor din Vrancea (o direcție a Securității, poliția secretă comunistă), înainte de decembrie 1989.


Principalele prevederi din proiect:

Art. I. – (1) Direcția Generală de Informații a Apărării este structura centrală a Ministerului Apărării Naționale, subordonată nemijlocit ministrului apărării naționale, cu atribuții în domeniul securității naționale, cu personalitate juridică, care desfășoară misiuni și activități de identificare, cunoaștere, prevenire, combatere și contracarare a riscurilor și amenințărilor interne și externe, militare și nonmilitare și de limitare a vulnerabilităților, la adresa securității naționale în domeniul apărării.

Art. 4. – (1) Activitatea Direcției Generale de Informații a Apărării se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. – Direcția Generală de Informații a Apărării are în responsabilitate domeniul informații pentru apărare, căruia i se circumscriu următoarele subdomenii de activitate:
a) informații militare;
b) contrainformații militare;
c) securitate militară;
d) reprezentare și diplomație a apărării;
e) protecția și paza principalelor categorii de factori umani și materiali din responsabilitatea Ministerului Apărării Naționale;
f) prevenirea și combaterea terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
g) managementul activității oficiale de cifru și al sistemelor criptografice din responsabilitatea Ministerului Apărării Naționale;
h) managementul infrastructurii de chei publice a Ministerului Apărării Naționale;
i) cyber intelligence și cyber counter-intelligence, definite conform legii.

Art. 11. – (1) Direcția Generală de Informații a Apărării este autorizată să folosească, să creeze, să achiziționeze, să dețină și să utilizeze mijloace, respectiv să folosească forme, metode și surse specifice pentru culegerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea informațiilor și datelor referitoare la securitatea națională în domeniul apărării, în condițiile legii.
(2) Pentru identificarea, prevenirea sau contracararea amenințărilor care pot afecta securitatea națională în domeniul apărării, Direcția Generală de Informații a Apărării desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. a) – d) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) în situațiile care constituie amenințări la adresa securității naționale în domeniul apărării, Direcția Generală de Informații a Apărării desfășoară activitățile prevăzute la art. 13 lit. e) și f) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea art. 14 alin. (1) și art. 15-21 din aceeași lege.

(4) Folosirea mijloacelor de obținere, verificare și valorificare a datelor și a informațiilor nu trebuie să lezeze în niciun fel drepturile sau libertățile fundamentale ale cetățenilor, viața privată, onoarea sau reputația lor ori să îi supună la îngrădiri ilegale.

Art. 13:
(8) Direcția Generală de Informații a Apărării asigură protecția și încadrarea în muncă a personalului acoperit care a fost deconspirat în împrejurări care exclud culpa acestuia.
(9) Personalul, precum și membrii de familie ai acestuia pot beneficia de protecția persoanei și a bunurilor față de amenințările sau de pericolele la care sunt expuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, în condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 21.

(1) Finanțarea Direcției Generale de Informații a Apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii